Μουσικοκινητική Αγωγή

 

 

 Είναι εξειδικευμένα ομαδικά μαθήματα για παιδιά κάτω των 7 ετών. Στόχος είναι να αναπτύξουν τα παιδιά βασικές γνώσεις, δεξιότητες φωνητικές, ακροάσεις, αυτοσχεδιασμού, σύνθεσης και το πιο σημαντικό να αποκτήσουν μια θετική στάση προς τη μουσική και να μπορέσουν ίσως πιο συνειδητά να επιλέξουν και το όργανο που τους ταιριάζει – αρέσει - περισσότερο.


Όσο πιο νωρίς τόσο πιο καλά να ξεκινήσουν. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά έως 3 ετών αναπτύσσουν μουσικά δίκτυα στον εγκέφαλό τους, οπότε και η μουσική δεκτικότητα και η αγάπη για τη μουσική, είναι σαν ένα μικρό φυτό που μεγαλώνει. Δίνοντας μουσικά ερεθίσματα είναι σαν να μαθαίνουν μία γλώσσα, όπως μαθαίνουν να μιλάνε σιγά σιγά τη μητρική τους γλώσσα, έτσι μαθαίνουν και τη γλώσσα της μουσικής, σαν μια δεύτερη μητρική γλώσσα.

Επίσης μαθαίνουν να είναι δεκτικά, ομαδοποιούνται, έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν και μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες. Αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ένα παιχνίδι, είναι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και πρέπει να συγκεντρώνονται και να ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτή. Μέσα από τη μουσική τα παιδιά εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, καλλιεργείται η μουσική τους δραστηριότητα, η πειθαρχία, η συνεργασία με τα άλλα παιδιά της ομάδας και γενικά ωφελεί πολύ τη ψυχοσωματική καλλιέργεια του παιδιού.

Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Η σειρά μαθημάτων μουσικής, που παρουσιάζουμε στο Ωδείο Νέας Μηχανιώνας για σχολική χρονιά , περιλαμβάνει μαθήματα για τα παιδιά του προνηπίου & νηπίου. Ο κύκλος Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση απευθύνεται σε παιδιά 4- 7 ετών, που δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν κι έτσι χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο επικοινωνίας. Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι αποτέλεσμα κατάλληλου συνδυασμού πολλών μουσικοπαιδαγωγικών συστημάτων. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας.
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση
Ωδείο Νέας Μηχανιώνας
697 761 8913
Τομείς και τμήματα του Ωδείου
Τμήμα Κλασσικής και Μοντέρνας Μουσικής Πιάνο Αρμόνιο Κιθάρα Πνευστά Κρουστά Έγχορδα
Διεύθυνση
25 Μαρτίου 29 Νέα Μηχανίωνα 570 04
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
25 Μαρτίου 29 Νέα Μηχανίωνα 570 04

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Email: odeiomihanionas@yahoo.gr
Τηλέφωνο: +302392033402


Web design
Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων
www.webulk.eu