Οι μουσικές σπουδές αφορούν κλάδους της μουσικολογίας και τη μουσική παιδαγωγική, οι οποίοι μέχρι σήμερα αποτελούν την μία από τις δύο ειδικεύσεις προπτυχιακών σπουδών του τμήματος. Υπάρχει και κατεύθυνση σύνθεσης.
Τηλ. 2310 991801     e mail: info@mus.auth.gr


ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Κλασσικής Μουσικής 2.Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής 3.Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής 4.Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής Τηλ. 2310 891101 e mail: help@uom.gr

Το ΩΔΕΙΟ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ παρέχει δυνατότητα προετοιμασίας των σπουδαστών για τις δύο παραπάνω σχολές. Η προετοιμασία των σπουδαστών διαρκεί από έξη μήνες έως τρία χρόνια, ανάλογα σε πιο επίπεδο γνώσεων και τεχνικής, βρίσκεται ο κάθε μαθητής. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα προετοιμασίας στους μικρούς σπουδαστές, να έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής τους στο Μουσικό Γυμνάσιο.

Μαθήματα Μουσικής Σύνθεσης


Μορφολογία σύνθεση της μουσικής επιστήμης εξετάζει και αναλύει τις μουσικές μορφές και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Μορφή είναι η εξωτερική άποψη ενός αντικειμένου, το σχήμα του. Μουσική μορφή, κατά επέκταση, είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο βάσει του οποίου εργάζεται ένας συνθέτης και τρόπος με τον οποίο χτίζει το μουσικό του κομμάτι
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Η Σύνθεση
Ωδείο Νέας Μηχανιώνας
697 761 8913
Τομείς και τμήματα του Ωδείου
Τμήμα Κλασσικής και Μοντέρνας Μουσικής Πιάνο Αρμόνιο Κιθάρα Πνευστά Κρουστά Έγχορδα
Διεύθυνση
25 Μαρτίου 29 Νέα Μηχανίωνα 570 04
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
25 Μαρτίου 29 Νέα Μηχανίωνα 570 04

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Email: odeiomihanionas@yahoo.gr
Τηλέφωνο: +302392033402


Web design
Κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων
www.webulk.eu